Previous slide
Next slide

Centrum realizuje zadania w zakresie

 • obsługi ekonomiczno-administracyjnej placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • prowadzenia rachunkowości placówek.

Do ww. placówek przyjmuje się dzieci powyżej 10 roku życia. Tylko w wyjątkowych sytuacjach (np. z uwagi na stan zdrowia lub rodzeństwo) w placówkach może być umieszczone dziecko młodsze.

Placówki zapewniają dzieciom całodobową opiekę oraz wychowanie, realizując zadania typu socjalizacyjnego.

Zadania szczegółowe placówek to:

 • zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców – poprzez prowadzenie placówek oraz wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie, z uwzględnieniem organizowania opieki w rodzinach zastępczych;
 • organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin naturalnych i zastępczych; poradnictwo dla usamodzielnianych wychowanków;
 • zapewnienie doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu powiatu.

Misją placówek jest zapewnienie powierzonym wychowankom

 • opieki całodobowej
 • rekompensowanie braków wyniesionych z domu rodzinnego
 • zaspokajanie potrzeb życiowych dziecka
 • wychowanie w atmosferze wzajemnego szacunku, zaufania, tolerancji, prawdy, miłości, dobra i piękna
 • wszechstronny rozwój osobowości wychowanków
 • zapewnienie warunków do nauki i odpoczynku oraz opieki psychologiczno – pedagogicznej i medycznej
 • stworzenie atmosfery domu rodzinnego
 • praca z rodziną naturalną dziecka zmierzająca do jak najszybszego powrotu dziecka do domu rodzinnego lub zastąpienie rodziny własnej, formą opieki zastępczej: rodziną zastępczą, kontraktową, adopcyjną. A w przypadku braku możliwości realizacji w/w form opieki przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia i właściwego funkcjonowania w społeczeństwie

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu funkcjonowało wcześniej pod nazwą Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu. W wyniku restrukturyzacji ww. placówka opiekuńczo-wychowawcza została w 2014 r. podzielona na 3 mniejsze placówki, które podlegają Centrum. W 2020 r. do Centrum został włączony Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej, który został podzielony na dwie jednostki: Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy Na Jurze i Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy Pełna Chata.

Nasze placówki

Masz pytania?

Serdecznie zapraszamy do kontaktu