• Opieka

 • Wychowanie

 • Rozwój

Witamy serdecznie na naszej stronie.

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu
zapewnia wspólną obsługę ekonomiczno-administracyjną placówek opiekuńczo-wychowawczych :

 • Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Tęcza” w Zawierciu

 • Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Familia” w Zawierciu

 • Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Pegaz” w Chruszczobrodzie

 • Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej

 

Centrum realizuje zadania w zakresie:

– obsługi ekonomiczno-administracyjnej placówek opiekuńczo-wychowawczych,
– prowadzenia rachunkowości placówek.

Do ww. placówek przyjmuje się dzieci powyżej 10 roku życia. Tylko w wyjątkowych sytuacjach (np. z uwagi na stan zdrowia lub rodzeństwo) w placówkach może być umieszczone dziecko młodsze.

Placówki zapewniają dzieciom całodobową opiekę oraz wychowanie, realizując zadania typu socjalizacyjnego.

Zadania szczegółowe placówek to:

 • zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców – poprzez prowadzenie placówek oraz wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie, z uwzględnieniem organizowania opieki w rodzinach zastępczych;
 • organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin naturalnych i zastępczych; poradnictwo dla usamodzielnianych wychowanków;
 • zapewnienie doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu powiatu.

Misją placówek jest zapewnienie powierzonym wychowankom:

 • opieki całodobowej,
 • rekompensowanie braków wyniesionych z domu rodzinnego,
 • zaspokajanie potrzeb życiowych dziecka,
 • wychowanie w atmosferze wzajemnego szacunku, zaufania, tolerancji, prawdy, miłości, dobra i piękna,
 • wszechstronny rozwój osobowości wychowanków,
 • zapewnienie warunków do nauki i odpoczynku oraz opieki psychologiczno – pedagogicznej i medycznej,
 • stworzenie atmosfery domu rodzinnego,
 • praca z rodziną naturalną dziecka zmierzająca do jak najszybszego powrotu dziecka do domu rodzinnego lub zastąpienie rodziny własnej, formą opieki zastępczej: rodziną zastępczą, kontraktową, adopcyjną. A w przypadku braku możliwości realizacji w/w form opieki przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia i właściwego funkcjonowania w społeczeństwie.

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu funkcjonowało wcześniej pod nazwą Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu. W wyniku restrukturyzacji ww. placówka opiekuńczo-wychowawcza została w 2014 r. podzielona na 3 mniejsze placówki, które podlegają Centrum. W 2020 r. do Centrum został włączony Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej.