• Opieka

  • Wychowanie

  • Rozwój

„Gdzieś jeszcze istnieją wśród nas Anioły,
Nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł,
Lecz ich serce jest bezpiecznym portem
Dla wszystkich, którzy są w potrzebie
Wyciągają ręce i proponują swoją przyjaźń”
(Phil Bosmans)

Nasze placówki są pełna ciepła i pozytywnej energii. Podejmowanych jest wiele inicjatyw, które nie mogłyby być wdrożone gdyby nie „ Anioły”, które wspierają kadrę w działaniach na rzecz dzieci.
Wyrażając swą wdzięczność darczyńcom, którzy swoim dobrym sercem i hojnością sprawiają ogromną radość wychowankom Ośrodka, spełniając ich marzenia życzymy powodzenia w realizacji życiowych zamierzeń oraz sukcesów.