Pegaz

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Pegaz” jest  placówką, przeznaczoną dla 14 dzieci i młodzieży w wieku powyżej 10 roku życia. Tylko w wyjątkowych sytuacjach (np. z uwagi na stan zdrowia lub rodzeństwo) w placówce może być umieszczone dziecko młodsze.

Placówka zapewnia dzieciom całodobową opiekę oraz wychowanie, realizując zadania typu socjalizacyjnego.

Dzięki stworzonym u nas warunkom mieszkaniowym zapewniającym autonomię od pozostałych placówek oraz zaangażowaniu wychowawców, udało nam się osiągnąć  namiastkę prawdziwej, rodzinnej atmosfery. Lubimy razem przebywać, uczyć się i bawić. Razem przeżywamy nasze małe uroczystości, wspieramy się nawzajem w codziennych trudach i wspólnie cieszymy się z sukcesów. Najbardziej lubimy wspólne gotowanie, spacery, wycieczki i wyjazdy.

Placówka nasza funkcjonuje od 01.09.2014 r.