Przyjaciele

Gdzieś jeszcze istnieją wśród nas Anioły, Nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł, Lecz ich serce jest bezpiecznym portem Dla wszystkich, którzy są w potrzebie Wyciągają ręce i proponują swoją przyjaźń

 

Nasze placówki są pełna ciepła i pozytywnej energii. Podejmowanych jest wiele inicjatyw, które nie mogłyby być wdrożone gdyby nie „ Anioły”, które wspierają kadrę w działaniach na rzecz dzieci.
Wyrażając swą wdzięczność darczyńcom, którzy swoim dobrym sercem i hojnością sprawiają ogromną radość wychowankom Ośrodka, spełniając ich marzenia życzymy powodzenia w realizacji życiowych zamierzeń oraz sukcesów.